Entropha Bilgi Teknolojileri | +90 262 325 91 88
Sign up with Email

Already have an account? Login


Entropha Bilgi Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne (“Entropha”) ait entropha.com web sitesinin (“Site”) fikri ve sınaî mülkiyet hakları Entropha’ya aittir.

Aksi belirtilmedikçe, sitede yer alan ticari Entropha, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Entropha’ya aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.

Entropha, kullanıcıya siteden yararlanabilmesi için site yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Entropha’ya ait olup Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

Sitede yer alan içeriğin bir parçası olarak sağlanan 3. şahıslara ait isim, Entropha, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

Kullanıcılar tarafından, bu yönde bir olanak sağlanması halinde, bu siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu site aracılığıyla 3. şahıslara iletilen her türlü kullanıcı içeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Entropha, kullanıcılara ait her türlüğü içeriği, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.

Kullanıcılar tarafından siteye gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü kullanıcı içeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Entropha ve 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) kullanıcılara aittir

Sitede yer alan, yayınlanan Entropha’ya ait site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.

Kullanıcı, web sitesinde veya diğer kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

entropha.com web sitesinin fikri ve sınai mülkiyet haklarına dair sorularınız için info@entropha.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.